Research Program

Abstract in Dutch

Pentecostalisme, de beweging rond Pinksterkerken, is de snelst groeiende vorm van Christendom. In Pinksterkerken staat, zoals de naam al aangeeft, de uitstorting en werking van de Heilige Geest centraal.

Dit onderzoeksprogramma bepleit studie van de relatie tussen de groei van deze kerken en hun houding ten opzichte van de sociale en culturele context. Het omvat een aantal gevalsstudies van Pinksterkerken in vier continenten, in gebieden waar de groei zich voordoet. Het onderzoek kiest zijn ingang bij de bekering van gelovigen en wat daarna gebeurt, omdat dit indirect laat zien hoe een kerk zich opstelt in het maatschappelijke en culturele leven, en hoe mensen daarmee omgaan. De groei van het Pentecostalisme is er een voorbeeld van dat een op individuen gerichte religie een sociale factor van betekenis kan zijn. Bekering markeert, als moment en als proces, het begin van een socialisatieproces binnen een kerk.

Voor het onderzoek van bekering wordt hier een vijfvoudig model voorgesteld en uitgeprobeerd. Het onderzoek gebruikt daarbij vooral kwalitatieve methoden, omdat met name processen en de beleving van mensen centraal staan. Bovendien wordt vergelijkend gewerkt opdat gekeken kan worden hoe wereldwijde processen, zowel in de samenleving als in het Pentecostalisme, lokaal verwerkt worden.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8