11 June 2008 Public Event

UITNODIGING
Publieksevenement ‘Mobiele Christenen’
Vrije Universiteit
Locatie: Pinkstergemeente Amsterdam,
Arent Janszoon Ernststraat 302, Amsterdam

15.00 - 15.10 Opening door Prof.dr. Birgit Meyer

15.10 - 16.25 Presentatie resultaten van het door NWO gesubsidieerde onderzoeksproject ‘Conversion Careers and Culture Politics in Global Pentecostalism’ o.l.v. Prof.dr. André Droogers

Dr. Henri Gooren: (Neo-)Pentecostale kerken en de Katholiek Charismatische vernieuwing in Nicaragua
Drs. Linda van de Kamp: Braziliaans Pentecostalisme in Mozambique
Drs. Ikuya Noguchi: De transnationale dimensie van de Zuid Koreaanse Yoido Full Gospel Tokyo Kerk in Japan
Drs. Regien Smit: Angolese en Braziliaanse Migrantenkerken in Nederland
Drs. Miranda Klaver: Bekeringservaringen van Nederlandse Pentecostalen en Evangelicalen

16.25 - 16.40 pauze

16.40 – 17.30 reactie Forum
Het forum zal n.a.v. de onderzoeksresultaten ingaan op de rol van religie in de Nederlandse samenleving en de vele verschuivingen die daarin plaatsvinden:

Gerrit de Fijter - preses van de Protestantse Kerk in Nederland,
Kathleen Ferrier - lid Tweede-Kamer fractie van het CDA en voormalige coördinator van SKIN, de organisatie van migrantenkerken in Nederland
Cees van der Laan - hoogleraar Pentecostalisme aan de Vrije Universiteit,
Joel Voordewind - lid Tweede-Kamer fractie van de ChristenUnie,
Robert Calvert - voorganger van de Scots International Church in Rotterdam en oprichter en vicevoorzitter van SKIN, de organisatie van migrantenkerken in Nederland

17.30 - 18.00 debat

18.00 – 19.00 afronding met maaltijd

opgave voor 8 juni via conversionandtime@fsw.vu.nl
deelname is gratis